Search

Webinar and new national report on Swedish Sportstech, written by Stina

The entire sports industry is evolving, from basic human performance to hardware to digital tools. A new "sportstech" sector has emerged - a complex mix of solutions used to support elite athletes to perform at the highest level or for there clubs to manage rosters, injuries or even for attendance management at club training.


Swedish Entrepreneurship Forum commissioned a new report Swedish Sportstech - Top three in Europe, written by svexa's Stina Lundgren Högbom and C. Mikael Mattson together with Benjamin Penkert, founder of SportTechX. For the launch of the report on November 23, they will hold a webinar (in Swedish) to discuss the trends in sportstech. Together with the author Stina, several influential players in the Swedish sportstech industry will take part in the panel and talk about:

  • How can sports-based entrepreneurship contribute to Swedish growth?

  • What are the success factors behind startup companies in sportstech?

  • What does the investment climate look like for the sector?

  • Are policy measures needed to strengthen sportstech?

REGISTER FOR THE WEBINAR NOW


The webinar panel will include:

Hela sportindustrin är under förändring, från att ha varit en tillverkningsindustri till att även baseras på digitala verktyg. En ny sektor har vuxit fram, ”sportstech”, som kan beskrivas som skärningspunkten mellan sport och teknik. Det är en komplex blandning av lösningar som används till exempel för att stötta elitaktiva att prestera på högsta nivå eller för närvarohantering på fotbollsträningar.

I en ny rapport Svensk sportstech – Topp tre i Europa beskriver författarna trenderna inom sportstech utifrån den senaste forskningen.

Vid webbinariet diskuteras:

  • Hur kan sportbaserat entreprenörskap bidra till svensk tillväxt?

  • Vilka är framgångsfaktorerna bakom startupbolag inom sportstech?

  • Hur ser investeringsklimatet ut för sektorn?

  • Behövs policyåtgärder för att stärka sportstech?

Anmäl dig här!