Search

Lyssna på Maratonlabbet med Johan Rogestedt och Mikael Mattsson

I avsnitt 104 av podcasten Maratonlabbet pratar Johan och Mikael om hur du som löpare hittar rätt belastning och undviker överträning. Johan kommenterar: - Fantastiskt roligt att gästa podcasten maratonlabbet tillsammans med C. Mikael Mattsson och surra lite tankar och erfarenheter på temat "optimal träningsbelastning". En nyckelfråga i vårt arbete på SVEXA (Silicon Valley Exercise Analytics) där fysiologi, mätbar data och subjektiva bedömningar alla fyller en viktig funktion i strävan efter att maximera utveckling.


In episode 104 of the podcast Marathonlabbet, Johan and Mikael talk about how you as a runner find the right load and avoid overtraining. Johan comments: - Fantastic fun to visit the podcast marathon lab together with C. Mikael Mattsson and buzz some thoughts and experiences on the theme "optimal training load". A key issue in our work at SVEXA (Silicon Valley Exercise Analytics) where physiology, measurable data and subjective assessments all fulfill an important function in the pursuit of maximizing development.


lyssna på podcasten